Eind 2018 wordt het plan hopelijk definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het einde van het project kan dan de start worden voor de toekomst voor de hoogstamboomgaarden, want dan is het tijd voor actie!