Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkend voor het landschap in Haspengouw, maar staan meer en meer onder druk. Ondanks verschilende maatregelen en acties blijft hun aantal afnemen en kampen vele hoogstamboomgaarden kampen met (beheers)problemen. Als we deze landschaapselementen willen bewaren is het tijd om actie te ondernemen.

Daarom werken de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Provincie Limburg en de Haspengouwse gemeenten samen aan een visie voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Een visie heeft pas kans op slagen als er draagvlak is. Daarom willen we ook luisteren naar de stemmen van eigenaars, verenigingen en organisaties, burgers en andere belanghebbenden. De test 'ontdekjehaspengouw' is hierin een eerste stap.

In deze test polsen we welke aspecten van het Haspengouwse landschap de inwoners het meest waarderen. De plaats die hoogstamboomgaarden hierin innemen is een belangrijk deelaspect hiervan.

Op basis van je antwoorden kunnen wij jou wandelingen voorschotelen, die het dichtst aansluiten bij jouw voorkeuren. Bovendien laten we je ook kennis maken met een verborgen landschappelijke parel.

De resultaten van de test zijn de basis voor de rest van het participatietraject. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen.

Doe hier de test