In de zomer van 2018 verwerken we alle ideeën, toetsen we het wenselijke aan het haalbare en bereiden we een visie en actieplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw voor. Beide stellen we in het najaar van 2018 voor aan het publiek: we leggen dan uit welke keuzes gemaakt werden en waarom. Afhankelijk van de input die we in de vorige fase kregen kan het zijn dat er nog tussen verschillende scenario’s gekozen kan worden en dat jullie dus opnieuw input kunnen geven.