Laat je interviewen

Waar hoogstamboomgaarden vroeger zuivere landbouwgrond waren, worden ze nu meer gewaardeerd omwille van hun natuurwaarde of toeristische waarde. Hoogstamboomgaarden bevinden zich dus op de wip tussen verschillende beleidsdomeinen: natuur, landbouw, erfgoed,... De regelgeving en maatregelen voor het behoud, onderhoud en beheer van hoogstamboomgaarden zijn dus heel divers. Hoogstamboomgaarden gaan door een maatschappelijke evolutie, maar de regelgeving evolueert mogelijk onvoldoende mee. Het opmaken van een visie voor de toekomst van hoogstamboomgaarden vereist dat we eerst het huidig beleid onder de loep nemen.

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke regelgeving er allemaal van toepassing is op hoogstamboomgaarden en of deze zijn doel bereikt. We willen ook graag weten of ze op de hoogte zijn van deze regelgeving en hoe ze deze ervaren. Welke maatregelen zijn goed en wat zou anders of beter kunnen? 

Ben jij eigenaar, pachter of beheerder van een hoogstamboomgaarden en wil je graag meewerken aan dit onderzoek? Stel je dan kandidaat voor een interview

 

Door deze interviews willen we te weten komen hoe eigenaars het huidige beleid ervaren en welke noden en wensen zij hebben voor de toekomst.