En dan nu: actie!

De visie is onze bestemming, het actieprogramma de weg daar naartoe. We timmeren samen aan deze weg tijdens een aantal workshops. Deze moeten leiden tot een programma met concrete acties om de ambities uit de visie waar te maken. In de visie zelf staan al een paar voorbeelden van mogelijke acties samengevat. Welke kan je zien in deze infographic.

Wat gaan we doen? Hoe pakken we het aan? Wie zorgt dat dit gebeurt? Wanneer voeren we dit uit? Dit zijn allemaal vragen die we in het actieprogramma zullen beantwoorden. Wanneer dit actieprogramma er zal zijn weten we niet zeker, maar vermoedelijk in de loop van 2020. 

Er mag dan nog geen actieprogramma zijn, veel gemeenten en organisaties voeren al acties uit die uitvoering geven aan de visie voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. Veel gemeenten ondersteunen de aanplant van hoogstamboomgaarden via subsidies voor kleine landschapselementen, de gemeente Gingelom werkt aan een project voor het aanleggen van dorpsgaarden, de provincie Limburg schenkt aandacht aan hoogstamboomgaarden in een project rond het Fruitspoor, het Regionaal Landschap brengt eigenaars en plukkers samen en zo zijn er nog talrijke andere initiatieven.