De lokale gemeenten plannen heel wat acties

Alle partners werken mee aan de realisatie van de visie. Ook de gemeenten plannen heel wat acties of voeren deze al uit. Hieronder volgt een overzicht per gemeente van de acties rond hoogstamboomgaarden die zij plannen (of al uitvoeren) in de periode 2019-2024.

ALKEN
 • Onderhoud van gemeentelijke hoogstamboomgaard(en)
 • Organiseren van een opleiding snoei/onderhoud in een gemeentelijke hoogstamboomgaard
 • Ontwikkelen van een eigen appelsap
 • Controles op behoud en heraanplant bij omgevingsvergunningen
 • Subsidiereglement voor aanlant en onderhoud van hoogstamboomgaarden (binnen budget subsidies KLE)
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden
 • Meewerken aan de opmaak van een waarderingskader voor hoogstamboomgaarden
BORGLOON
DIEPENBEEK
 • Lokaal ontwikkeld appelsap (Keizelsap) serveren bij eigen activiteiten
 • Onderhoud van eigen hoogstamboomgaard (in erfpacht bij de Nationale Boomgaardenstichting)
 • Subsidies voor de aanleg en het beheer van hoogstamboomgaarden
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden
 • Hoogstamboomgaardentoets bij ruimtelijke inrichting van gebieden door het lokaal bestuur (behoud van bestaande hoogstamboomgaarden en plaats voor nieuwe)
 • Opmaak van een RUP ter bescherming van hoogstamboomgaard(kernen)
 • Controle op behoud en heraanplant bij omgevingsvergunningen
GINGELOM
 • Inrichten van een publieke dorpsboomgaard
 • Organiseren van een jaarlijkse activiteit in de dorpsboomgaard (bv. picknick, wandeling, plukactiviteit, scholenactiviteit,...)
 • Invoeren van een hoogstamboomgaardentoets bij de ruimtelijke inrichting van gebieden
 • Binnen lopende RUP's extra aandacht geven aan bestaande en nieuwe hoogstamboomgaarden
 • Opleggen of voorzien van een aanplant van hoogstamboomgaarden in verkavelingen
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden
 • Inventarisatie van bestaande hoogstamboomgaarden op gemeentelijk grondgebied
 • Meewerken aan de opmaak van een waarderingskader voor hoogstamboomgaarden 
HOESELT
 • Onderhoud van eigen hoogstamboomgaarden
 • Opmaak van een beheerplan/visie voor hoogstamboomgaarden in eigendom of beheer
 • Aankoopbeleid voor hoogstamboomgaarden met een hoge (potentiële) waarde
 • Inrichting van vrijgekomen of aangekochte eigen gronden als hoogstamboomgaard: als natuurverbinding, in functie van welzijn, als recreatieboomgaard, publieke dorpsboomgaard, speelboomgaard en/of geboorteboomgaard 
 • Organiseren van activiteit(en) in de eigen hoogstamboomgaarden
 • Organiseren van opleidingen snoei/onderhoud in de eigen hoogstamboomgaarden
 • Binnen lopende RUP's extra aandacht geven aan bestaande en nieuwe hoogstamboomgaarden
 • Omgevingsvergunning: voldoende compensatie met hoogstamfruitbomen voorzien en controle op behoud en heraanplant
 • Subsidiereglement voor het aanplanten en (achterstallig) onderhoud van hoogstamboomgaarden
 • Subsidiereglement of ondersteuning van eigenaars die hun hoogstamboomgaard openstellen
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden
KORTESSEM
 • Betoelagen van de aanplant en het onderhoud van de hoogstamboomgaarden binnen het gemeentelijk subsidiereglement van kleine landschapselementen
 • Blijven uitbaten en onderhouden van de hoogstamboomgaard op Enkelenberg in samenwerking met externe partners en subsidies van de Vlaamse Overheid
 • Het inventariseren, bewaken en in stand houden van de bestaande hoogstamboomgaarden op het grondgebied
NIEUWERKERKEN
 • Onderhoud van eigen hoogstamboomgaarden
 • Opmaak van een beheerplan/visie voor hoogstamboomgaarden in eigendom of beheer
 • Aankoop van gronden of inrichten van vrijgekomen eigen gronden als hoogstamboomgaard: in functie van welzijn, recreatieboomgaard, speelboomgaard en/of publieke dorpsboomgaard
 • Organisatie van een jaarlijkse activiteit in de eigen hoogstamboomgaarden
 • Organisatie van een opleiding snoei/onderhoud in de eigen hoogstamboomgaarden
 • Ontwikkeling van een eigen appelsap
 • Lokaal ontwikkeld appelsap serveren bij de eigen activiteiten
 • Hoogstamboomgaardentoets voorzien bij de ruimtelijke inrichting van gebieden
 • Binnen lopende RUP's extra aandacht geven aan bestaande en nieuwe hoogstamboomgaarden
 • Opleggen of voorzien van een aanplant van hoogstamboomgaarden in verkavelingen
 • Omgevingsvergunning: voldoende compensatie met hoogstamfruitbomen voorzien en controle op behoud en heraanplant
 • Subsidiereglement voor de aanplant en het achterstallig beheer van hoogstamboomgaarden
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden
SINT-TRUIDEN
 • Uitvoeren van gebiedsgerichte landschapsbeheerprojecten
 • Opvolging van het RUP 'Groene Waarden' 
 • Subsidies en beheersovereenkomsten in het kader van het RUP Groene waarden
 • Subsidie voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen
 • Uitvoering van het project 'Fruitlandschap'
 • Biodiverse fruitteelt
 • Opvolgen van landschappelijke beheerspaatregelen in het Begijnhof, het Speelhof en de Burchtruïne van Brustem
 • Opvolgen van het onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren
 • Kwaliteitsbewaking van landschapswandelingen die behoren tot 'Wandelen in Limburg' en het wandelaanbod optimaliseren
 • Landschapsbelevingsdagen voor scholen
 • Onderhoud van de eigen hoogstamboomgaarden
 • Hoogstamboomgaardentoets bij de ruimtelijke inrichting van gebieden
 • Omgevingsvergunning: voorzien van voldoende compensatie met hoogstamfruitbomen en controle op behoud en heraanplant met behulp van een waarborgreglement
 • Meewerken aan de opmaak van een waarderingskader voor hoogstamboomgaarden
TONGEREN
 • Onderhoud van eigen hoogstamboomgaarden 
 • Opmaak van een beheerplan/visie voor hoogstamboomgaarden in eigendom of beheer
 • Hoogstamboomgaarden aanplanten als natuurverbindingen in functie van opportuniteiten die zich aanbieden
 • Organisatie van een opleiding snoei/onderhoud in eigen boomgaarden
 • Lokaal ontwikkeld appelsap serveren bij eigen activiteiten
 • Hoogstamboomgaardentoets bij de ruimtelijke inrichting van gebieden
 • Binnen lopende RUP's extra aandacht geven aan bestaande en nieuwe hoogstamboomgaarden
 • Voorzien van een aanplant van hoogstamfruitbomen in verkavelingen, indien de verkaveling zich ertoe leent
 • Voldoende compensatie met hoogstamfruitbomen voorzien bij een omgevingsvergunning
 • Subsidiereglement voor het aanplanten en achterstallig en regulier beheer van hoogstamboomgaarden
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden
 • 'Bilzen de boom in' (met het 4de leerjaar en het grote publiek)
 • Project Kleine Landschapselementen, waaronder hoogstamfruitbomen, met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
 • Meewerken aan de opmaak van een waarderingskader voor hoogstamboomgaarden
RIEMST
 • Onderhoud van de eigen hoogstamboomgaarden
 • Opmaak van een beheerplan/visie voor hoogstamboomgaarden in eigendom of beheer
 • Aankoopbeleid voor hoogstamboomgaarden met hoge (potentiële) waarde als de kans zich voordoet in kader van natuuruitbreiding
 • Inrichting van vrijgekomen eigen gronden als natuurverbinding, in functie van welzijn, al recreatieboomgaard, speelboomgaard of publieke dorpsboomgaard
 • Gratis fruitboom voor nieuwe ouders voor aanplant in eigen tuin
 • Deelname aan 'Bilzen de boom in'
 • Serveren van lokaal ontwikkeld appelsap bij eigen activiteiten
 • Hoogstamboomgaardentoets bij ruimtelijke inrichting van gebieden
 • Binnen lopende RUP's extra aandacht geven aan bestaande en nieuwe hoogstamboomgaarden
 • Opleggen of voorzien van een aanplant van hoogstamfruitbomen in verkavelingen indien mogelijk
 • Compensatie van hoogstamfruitbomen bij omgevingsvergunning en controle op behoud en heraanplant
 • Subsidiereglement voor het aanplanten en regulier onderhoud van hoogstamboomgaarden
 • 5-jaarlijkse subsidie voor het achterstallig onderhoud van oude hoogstamfruitbomen
 • Communicatie rond het belang van hoogstamboomgaarden