Wat denken eigenaars en mensen die professioneel met hoogstamboomgaarden werken over het behouden over het behoud van deze landschapselementen?

Via de landschapstest kregen we al inzicht in hoe het grote publiek denkt over het behoud van hoogstamboomgaarden. Maar wat denken eigenaars? En wat vinden zij die professioneel  hun brood verdienen met het onderhoud van hoogstamboomgaarden en verkoop van fruitproducten?

Deze groepen zijn het nauwst betrokken bij hoogstamboomgaarden en inzicht in de moeilijkheden die zij ervaren zijn van groot belang bij het uittekenen van een beleid voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. Daarom interviewden we een tiental mensen uit deze twee groepen. We gingen na wat zij voordelen en nadelen vinden van het houden van hoogstamboomgaarden en vroegen welke oplossingen zij zien voor de bestaande knelpunten. We stelden dezelfde vragen ook aan de stuurgroep van het project, met vertegenwoordiging van mensen uit het beleid en middenveld.


De belangrijkste voordelen voor het behoud van hoogstamboomgaarden (%)

De belangrijkste voordelen voor het behoud van hoogstamboomgaarden (%)

De belangrijkste nadelen voor het behouden van hoogstamboomgaarden (%)   

Gewenste maatregelen/oplossingen om het behoud van hoogstamboomgaarden te verzekeren (%)

Uit vergelijking van de antwoorden blijkt duidelijk dat de verschillende groepen de voor- en nadelen van hoogstamboomgaarden anders ervaren en hier een ander belang aan hechten. Ook stellen we verschillen vast in de meest wenselijke maatregelen. Dit toont aan dat er enerzijds heel wat kansen zijn voor hoogstamboomgaarden, maar anderzijds ook heel wat knelpunten waarvoor een pakket aan oplossingen nodig is op maat van verschillende doelgroepen.

Het volledige rapport kan je hier raadplegen:

Perceptie van belanghebbenden van hoogstamboomgaarden in Haspengouw (Ilse Simoens)

Op de trefdag dachten een 60-tal mensen al intensief na over mogelijke maatregelen voor hoogstamboomgaarden. Heb jij zelf ook een goed idee? Laat dit dan achter op ons online ideeënplatform.