Waarderen recreanten hoogstamboomgaarden in het Haspengouwse landschap en willen ze hiervoor betalen?

Als we afgaan op de mening van de 113 recreanten, ondervraagd door onze enquêteurs, is het antwoord: ja! Tijdens twee enquête-momenten in 2015, één in de bloesemperiode en één in de zomervakantie, hielden medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 113 recreanten staande aan het doorkijkkerkje te Borgloon, een belangrijke toeristische trekpleister in Haspengouw.

De recreanten gaven aan dat vooral het glooiende landschap hen naar Haspengouw lokt. In april, tijdens de bloesemperiode vonden recreanten fruitbomen en de bloesems even belangrijk als het reliëf, maar in juli was dit heel wat minder.

Figuur 1: Waarom bezoeken de recreanten Haspengouw?

De enquêteurs lieten de recreanten 6 foto’s van typisch Haspengouwse landschappen rangschikken van meest, naar minst aantrekkelijk. De beelden waren zo neutraal mogelijk en we gebruikten twee fotoreeksen om antwoorden te vergelijken. Er waren beelden van bos, akker, divers landschap, hoogstamboomgaarden, laagstamboomgaarden en weide. En wat bleek? De foto’s met hoogstamboomgaarden sprongen er in de twee reeksen bovenuit!

Figuur 2: Waardering van Haspengouwse landschappen door recreanten
Waardering van Haspengouwse landschappen door recreanten

Een vaak gehoorde opmerking is dat toeristen de lusten van hoogstamboomgaarden beleven, terwijl eigenaars en beheerders de lasten dragen. Daarom vroegen de enquêteurs ook aan de recreanten of ze bereid waren te betalen voor het behoud van hoogstamboomgaarden in de streek door middel van:

  • peterschap voor hoogstamboomgaarden;
  • aankoop van lokale hoogstamboomgaardproducten (fruit, sappen,…):
  • zelfpluk;
  • toeristenbelasting.

Hoewel heel wat recreanten bereid zijn een meerprijs te betalen, gaven de meesten toch aan dat ze het onderhoud van hoogstamboomgaarden als een taak voor landbouwers of voor de overheid zien. Een meerprijs voor lokale hoogstamproducten was de meest populaire en toeristenbelasting was de minst populaire financieringsmogelijkheid.

Figuur 3: Bereidheid om het behoud van hoogstamboomgaarden te financieren via verschillende modellen

Het volledige onderzoek kan je weldra hier downloaden en lezen.