Onderzoeken die het actieprogramma ondersteunen

Alle onderzoeken ter ondersteuning van het actieprogramma lopen nog. Van zodra deze afgerond zijn, publiceren we de resultaten op deze website.

Overzicht van de onderzoeken:
  • Instrumentenanalyse: Er bestaan veel instrumenten die ingezet (zouden) kunnen worden voor het ondersteunen van het behoud van hoogstamboomgaarden zoals beschermen, beheersovereenkomsten voor onderhoud, omgevingsvergunning voor het kappen van hoogstamboomgaarden,... In dit onderzoek gaan we na welke instrumenten er allemaal zijn, welk effect ze hebben op het terrein en wat het draagvlak is.