Veel functies op één plek

In een dichtbevolkt gebied zoals Vlaanderen, is de open ruimte een waardevol goed. We verwachten veel van deze ruimte: én voedselproductie én ruimte voor natuur én een plek om te ontspannen én een aangename leefomgeving én overstromingen opvangen én … Dit is niet eenvoudig te realiseren op het kleine oppervlakte dat we hebben. Daarom moeten we zo veel mogelijk functies combineren op één plaats en laten hoogstamboomgaarden net daarin uitblinken!

Omdat hoogstamboomgaarden traditioneel aangelegd zijn rond dorpskernen, zorgen ze voor een aangename leefomgeving. Niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook functioneel. De bomen en het gras zuiveren de lucht en zorgen voor een verkoelend effect op warme dagen. Zo zorgen hoogstamboomgaarden voor een betere gezondheid én helpen ze effecten van de klimaatverandering op te vangen.

Maar dat is nog niet alles. Door hun opbouw in verschillende lagen – gras, haag, fruitbomen – kunnen hoogstamboomgaarden makkelijk verschillende functies combineren. Veeteelt/fruitteelt is de traditionele combinatie, maar ook andere gebruiken zijn mogelijk, zoals fruitteelt en speel-of picknickweide of fruitteelt en openluchtklas of houtproductie en natuurbegraafplaats,… Een waslijst aan mogelijke functies dus, en dat allemaal op een klein lapje open ruimte.

Op de trefdag voor hoogstamboomgaarden dachten een 60-tal hoogstamboomgaardenliefhebbers al na over alle mogelijke economisceh, ecologische en sociale functies van hoogstamboomgaarden, maar misschien ken jij nog wel andere mogelijkheden? Deel dan hier jouw idee!