Start uitvoering actieprogramma

Eind 2018 wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het einde van het project kan dan de start worden voor de toekomst voor de hoogstamboomgaarden, want dan is het tijd voor actie!