Spelregels

Het online ideeënplatform kadert in het project ‘een onroerenderfgoedrichtplan voor de Haspengouwse hoogstamboomgaarden’. Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een actieve bijdrage te leveren.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het debat open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels:

Iedereen kan zijn ideeën kwijt over hoe we in de toekomst hoogstamboomgaarden kunnen gebruiken. 

In deze ruime denkoefening over de toekomst hoogstamboomgaarden staan drie vragen centraal:

 1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we hoogstamboomgaarden in Haspengouw bewaren?
 2. Hoe kunnen we hoogstamboomgaarden beter onderhouden?
 3. Wat kunnen we doen in en met hoogstamboomgaarden zodat we er meer gebruik van maken?

  

 • Bij ideeën of reacties die geen betrekking hebben op de bovenstaande vragen, zal gevraagd worden een andere bijdrage te leveren. 
 • Ideeën of reacties die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator. Ideeën of reacties die gericht zijn op personen (bijvoorbeeld persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • We houden het debat transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam, naam of gemeente ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van ideeën of reacties die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën of reacties die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

 

Werkwijze

 • Alle nieuw ingegeven ideeën worden eerst door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bijvoorbeeld na veel persaandacht over dit debat) kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator wanneer een idee wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een idee wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuw idee indienen dat wel aan de regels voldoet.
 • Alle reacties op ideeën worden automatisch gepubliceerd op de website. Gebruikers die van oordeel zijn dat die reacties de regels schenden, kunnen ze melden als ongepast. Vervolgens worden ze door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze opnieuw worden gepubliceerd op het platform.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren.