Registreer de hoogstamboomgaarden van Haspengouw

Bij de landcommanderij Alden Biesen (Oost)

Ze bevatten een collectie van oude en zeldzame rassen en deel uitmaken van een historisch landschap