Registreer de hoogstamboomgaarden van Haspengouw

Oude hoogstamboomgaard met appel en veel maretak

Typische oude hoogstamboomgaard in agrarisch gebied die fungeert als landhabitat voor een populatie kamsalamander. Deze Europees beschermde soort is de laatste decennia sterk achteruit gegaan, vooral door de intensivering van de landbouw. Poelen in de buurt vormen het voortplantingshabitat. Kamsalamander vinden we vaak nog terug in de buurt van hoogstamboomgaarden. Het landgebruik is er bij het oude gebleven en het gevallen fruit levert voedsel voor de kamsalamander in de vorm van insecten en wormen.