Registreer de hoogstamboomgaarden van Haspengouw

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag te Bommershoven

Deze hoogstamboomgaard is opgenomen in de inventaris voor onroerend erfgoed