Waardevolle landschapselementen

Fruitproductie mag dan grotendeels overgenomen zijn door de laagstamteelt, dat wil niet zeggen dat hoogstamboomgaarden plots geen waarde meer hebben. Hoogstamboomgaarden zijn heel specifieke landschapselementen, en dat maakt hen uniek en waardevol in allerlei opzichten.

Ze zorgen voor een gevarieerd en mooi landschap dat de streek zijn eigen identiteit geeft en toeristen lokt. Door hun traditionele opbouw in drie lagen (grasland, omringende haag, opgaande bomen) ontstaat een variatie aan leefwerelden waarin heel wat soorten zich thuis voelen. De combinatie van gras met hoge bomen maakt dat hoogstamboomgaarden tegelijkertijd verschillende functies kunnen vervullen.

Oude hoogstamboomgaarden en de specifieke fruitsoorten die we hier terugvinden, gunnen ons een inkijk in het leven van onze voorouders. Die oude rassen zijn omwille van hun diverse en unieke eigenschappen trouwens ook nu nog van belang voor de moderne fruitteelt.

Je komt alles te weten over de waarden van hoogstamboomgaarden voor verschillende sectoren, vind je in het rapport ‘Hoogstamboomgaarden op waarde geschat’. Op de links hieronder krijg je een samenvatting van de belangrijkste waarden.