Workshops trefdag hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden kunnen veel functies vervullen. In de workshops gingen de deelnemers aan de slag met de verschillende functies die hoogstamboomgaarden kunnen uitoefenen. Er vonden drie parallelle workshops plaats: een rond economische functies van de hoogstamboomgaard, een over sociale functies van de hoogstamboomgaard en een over de functies van hoogstamboomgaarden voor de natuur en het milieu.

Elke workshop bestond uit twee delen. In het eerste deel beoordeelden de deelnemers de verschillende functies op wenselijkheid (Hoe wenselijk is deze functie?) en op haalbaarheid (Hoe makkelijk/moeilijk is het om deze functies in de praktijk te brengen?).

Dit is het resultaat:

 

In het tweede deel formuleerden de deelnemers op basis van dit resultaat (beleids)voorstellen om het behoud, beheer en gebruik van hoogstamboomgaarden te ondersteunen. Deze voorstellen werden gekoppeld aan het meest geschikte niveau om de voorstellen uit te voeren (Europa, federale overheid, Vlaamse overheid, provincie, gemeente, middenveld en burgers).