We bepalen samen de te nemen acties

De visie telt 8 ambities voor het behoud, beheer en beleid van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Om die ook op het terrein waar te maken, zijn acties nodig.

Welke acties zijn belangrijk? Wat doen we eerst? Wie doet wat? Welke beleidsinstrumenten zijn het meest geschikt? We bepalen het allemaal samen in workshops die moeten leiden tot een concreet actieprogramma.

Instrumentenworkshop

Op 30 november 2018 kwamen een 30-tal beleidsexperten samen om de bestaande beleidsinstrumenten te inventariseren en te evalueren hoe deze voor hoogstamboomgaarden ingezet (zouden) kunnen worden. Het bestaande beleidsinstrumentarium bleek heel uitgebreid, maar rond heel wat instrumenten bestaan nog onduidelijkheden. We stelden ook vast dat er nauwelijks instrumenten voorhanden zijn die specifiek gericht zijn op hoogstamboomgaarden. Daarom onderzoeken we dit nog verder.

Workshop prioritaire acties

Op 5 februari 2019 dacht een diverse groep van circa 30 belanghebbenden samen na over acties die we de volgende 5 jaar zouden moeten nemen om de visie uit te voeren. In het verslag van de workshop kan je lezen welke acties de deelnemers selecteerden.