In 2017 zetten we vooral in op onderzoek naar hoogstamboomgaarden in Haspengouw. De resultaten van het onderzoek worden op het einde van dat jaar opgenomen in een onderzoeksrapport. Dit rapport vormt de basis om na te denken over een toekomst voor hoogstamboomgaarden en om oplossingen te zoeken voor de knelpunten waar hoogstamboomgaarden vandaag mee geconfronteerd worden.

We focussen in eerste instantie op 3 thema’s:

  • Hoogstamboomgaarden in Haspengouw: Waar vinden we hoogstamboomgaarden? Hoe zien ze eruit? Welk statuut hebben ze? Hoe evolueerde het bestand de afgelopen 10 à 20 jaar en wat kunnen we dus verwachten voor de toekomst? We gaan niet systematisch alle hoogstamboomgaarden in Haspengouw in kaart brengen, maar proberen op basis van bestaande gegevens een globaal overzicht te krijgen van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw vandaag en de uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden.
  • Waardering van hoogstamboomgaarden in het Haspengouwse landschap: Welke elementen kenmerken Haspengouw? Hoe waarderen we het Haspengouwse landschap en welke plaats hebben hoogstamboomgaarden daarin? Sinds hoogstamboomgaarden hun economische rol verloren, dichten we ze andere waarden toe. Niet alle waarden kunnen immers uitgedrukt worden in geld: belevingswaarde en emotionele waarde bijvoorbeeld. Wat betekenen hoogstamboomgaarden voor jou? Wil je zelf meewerken aan dit onderzoek? Vul dan deze vragenlijst in en maak kans op een landschapsdoeboek of een boek over historische parken en tuinen in Haspengouw.
  • Hoogstamboomgaardenbeleid: Waar hoogstamboomgaarden vroeger zuivere landbouwgrond waren, worden ze nu meer gewaardeerd omwille van hun natuurwaarde of toeristische waarde. Hoogstamboomgaarden bevinden zich dus op de wip tussen verschillende beleidsdomeinen. Dit heeft als gevolg dat de wetgeving en maatregelen voor hoogstamboomgaarden erg versnipperd zijn. Hoogstamboomgaarden gaan door een maatschappelijke evolutie, maar de regelgeving evolueert mogelijk onvoldoende mee. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke regelgeving er allemaal van toepassing is op hoogstamboomgaarden en of deze zijn doel bereikt. We willen ook graag weten hoe eigenaars deze regelgeving ervaren en te weten komen wat zij nodig hebben. Eigenaars van hoogstamboomgaarden die willen meewerken aan dit onderzoek kunnen zich hier kandidaat stellen voor het afnemen van een interview. Daarnaast gaan we ook gluren bij de buren: wat gebeurt er in onze buurlanden rond hoogstamboomgaarden? Welke succesverhalen kunnen we mogelijk ook in Vlaanderen toepassen?